MİSYON - VİZYON >>>
Defterdarlığımız Misyonu
Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözeterek, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemek.
Defterdarlığımız Vizyonu
Hızlı ve Kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verilebilir, bir Defterdarlık.
Geri Dön