KAMU HİZMET STANDARTLARI >>>
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9.maddesi gereğince "gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır."

Merkezi Birimler    
  Personel Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Hizmet Envanteri
  Milli Emlak Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Hizmet Envanteri
  Muhakemat Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Hizmet Envanteri
  Muhasebe Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Hizmet Envanteri
  Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Hizmet Envanteri
  Vergi Dairesi Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Hizmet Envanteri
  Gelir Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Hizmet Envanteri
  Vergi Daireleri / Bağlı Vergi Daireleri Kamu Hizmet Standartları

İlçe Birimler    
  Ayancık Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi Milli Emlak Servisi
  Boyabat Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi Milli Emlak Servisi
  Dikmen Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi Milli Emlak Servisi
  Durağan Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi Milli Emlak Servisi
  Erfelek Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi Milli Emlak Servisi
  Gerze Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi Milli Emlak Servisi
  Saraydüzü Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi Milli Emlak Servisi
  Türkeli Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi Milli Emlak Servisi