İSTATİSTİKLER >>>
  Vergi Gelirleri
  Kamu Gelirleri
  Mükellef Sayıları
  Takdire Sevk Edilen Mükellef Bilgileri
  Personeller Hakkında İstatistiki Bilgiler
  Ayrıntılı Taşınmaz Mal Durumu
  Harcamalar
Not : Defterdarlığımız İstatistiki Bilgileri 6 aylık dönemler halinde Ocak ve Temmuz aylarında güncellenmektedir.