İletişim >>>
Adres : Kefevi Mah. Hükümet Konağı 57000 SİNOP
E-Posta : sinopdef@maliye.gov.tr
Elektronik Ağ : www.sinopdef.gov.tr
Faks : 0 368 261 15 09
VİMER : 444 0 189 (Danışma ve ihbar amaçlı aramalar için)
Birim Telefon Belgegeçer
Personel Müdürlüğü 0 368 261 61 58 0 368 261 61 58
Muhasebe Müdürlüğü 0 368 260 61 22 0 368 261 19 97
Milli Emlak Müdürlüğü 0 368 261 25 05 0 368 261 59 03
Muhakemat Müdürlüğü 0 368 261 59 06 0 368 260 59 15
Kurumlar D.S.S. Müdürlüğü 0 368 260 35 11 0 368 260 35 03
KHK İşlemleri İl Bürosu    
Gelir Müdürlüğü 0 368 261 15 28 0 368 261 45 03
Vergi Dairesi Müdürlüğü 0 368 261 26 96 0 368 261 59 06