İÇ KONTROL >>>
  Maliye bakanlığı misyon ve vizyonu
  Defterdarlığımız misyon ve vizyonu
  Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri
  Defterdarlık teşkilat şeması
  Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmelik
  Defterdarlık imza yetkileri yönergesi
  İç kontrol şematik anlatım

  Sinop Defterdarlığı Birim Yönergesi
Ekler A1 A2 A3 A4
  B1 B2 B3 B4

  Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri
  Muhasebe Müdürlüğü İşlem Süreçleri
  Milli Emlak Müdürlüğü İşlem Süreçleri
  Muhakemat Müdürlüğü İşlem Süreçleri

  Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri
  Muhasebe Müdürlüğü İşlem Süreçleri
  Milli Emlak Müdürlüğü İşlem Süreçleri
  Muhakemat Müdürlüğü İşlem Süreçleri